Główna zawartość
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do czynników (dzielników) i podzielnościWprowadzenie do czynników (dzielników) i podzielności
Ucz się sam(a)!
Który z rozkładów jednomianu na czynniki jest prawidłowy?Rozkład jednomianówPrzykład wyznaczania brakującego jednomianu w rozkładzie na czynnikiPrzykład wyznaczania brakującego jednomianu, który opisuje długość jednego z boków w przypadku mnożenia wielomianów za pomocą modelu pola powierzchniNajwiększy wspólny dzielnik jednomianówNajwiększy wspólny dzielnik jednomianów
Ucz się sam(a)!
Rozkład na czynniki za pomocą rozdzielności mnożenia względem dodawaniaRozkładanie wielomianów przez wyłączenie przed nawias wspólnego czynnikaRozkładanie dwumianu na czynniki — wspólny dzielnikPrzykład rozkładu wielomianu na czynniki. Największy wspólny dzielnik wielomianów.Model pola powierzchni jako ilustracja rozkładu wielomianu na czynnikiRozkład wielomianów na czynniki: wspólny czynnik dwumianowyRozkład na czynniki przez wyciąganie przed nawias, powtórzenie
Ucz się sam(a)!
Wykorzystanie relacji pomiędzy zmiennymi do obliczenia wartości wyrażeniaWykorzystanie relacji pomiędzy zmiennymi do obliczenia wartości wyrażenia (2)
Ucz się sam(a)!
Rozkładanie trójmianu kwadratowego na czynnikiRozkład wyrażeń kwadratowych: współczynnik wiodący =1Rozkład funkcji kwadratowych na czynniki (x+a)(x+b)Więcej przykładów rozkładania wyrażeń kwadratowych do postaci (x+a)(x+b)Prosty rozkład na czynniki równań kwadratowych, przypomnienie
Ucz się sam(a)!
Wstęp do grupowaniaRozkład na czynniki przez grupowanieRozkład wyrażeń kwadratowych metodą grupowaniaRozłóż równania kwadratowe: współczynnik wiodący ≠ 1
Ucz się sam(a)!
Rozkład równań kwadratowych: czynnik wspólny + grupowanieRozkład równań kwadratowych: ujemny czynnik wspólny + grupowanieRozkład równań kwadratowych z dwiema zmiennymiRozkład równań kwadratowych z dwiema zmiennymi: zamiana kolejnościRozkład równań kwadratowych z dwiema zmiennymi: grupowanie
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratówRozkładanie wyrażeń kwadratowych na czynniki: Różnica kwadratówRozkładanie na czynniki różnicy kwadratów - współczynnik przy wyrazie wiodącym ≠ 1Rozkładanie na czynniki różnicy kwadratów - wprowadzenieRozkładanie różnicy kwadratów: brakujące wartościRozkładanie różnicy kwadratów: wspólne czynniki
Ucz się sam(a)!
Wprowadzanie do rozkładania pełnych kwadratów na czynniki Rozkładanie wyrażeń kwadratowych na czynniki: wzory skróconego mnożeniaPrzykład - rozkład trójmianu będącego kwadratem dwumianuRozpoznawanie kwadratu dwumianu w trójmianie kwadratowymRozkład na czynniki wielomianów wyższego stopnia: wspólny czynnikPrzykład - rozkład na czynniki w szczególnych przypadkachRozkładanie wyrażeń kwadratowych: brakujące wartościWspólny czynnik kwadratu dwumianu i różnicy kwadratów
Ucz się sam(a)!
Strategia rozkładania trójmianu kwadratowego na czynniki (część 1 z 2) Strategia rozkładania trójmianu kwadratowego na czynniki (część 2 z 2) Różne metody rozkładania trójmianów kwadratowych na czynniki
Ucz się sam(a)!
Rozkładanie na czynniki za pomocą wzorów skróconego mnożenia: kwadrat sumy i różnicyRozkładanie na czynniki za pomocą wzorów skróconego mnożenia: różnica kwadratówRozkład różnicy kwadratów: dwie zmienne (przykład 2)
Test your understanding of Rozkład na czynniki with these 15 questions.

O tym dziale

Naucz się jak zapisywać wielomiany w postaci rozkładu na liniowe czynniki pierwsze. Zapisz, na przykład x^2+3x+2 jako (x+1)(x+2).