Główna zawartość

Równania i wykresy liniowe

Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do równań liniowych z dwiema zmiennymiRozwiązania równań z 2 zmiennymiPrzykład: rozwiązania równań z 2 zmiennymiDopełnianie rozwiązań równań z 2 zmiennymi
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do punktów przecięcia wykresów funkcji liniowych z osiami układu współrzędnychPunkt przecięcia z osią xWyznaczanie punktów przecięcia z osiami na podstawie równaniaPrzecięcia z osiami na podstawie tabeliPodsumowanie wiedzy na temat punktów przecięcia wykresów funkcji liniowych z osiami układów współrzędnych (osią X i osią Y)
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do nachyleniaDodawanie i ujemne nachyleniePrzykład: nachylenie z wykresuPrzykład: nachylenie z dwóch punktówNachylenie (więcej przykładów)Nachylenie - powtórzenie
Ucz się sam(a)!
Nachylenie poziomej prostejProste poziome i pionowe
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do postaci kierunkowejWprowadzenie do postaci kierunkowejRównanie prostej w postaci kierunkowej - przykłady
Ucz się sam(a)!
Rysowanie prostej z równania w postaci kierunkowejRysowanie wykresu mając równanie liniowe w postaci kierunkowejRysowanie wykresu prostej z podanego równania w postaci kierunkowej, przegląd
Ucz się sam(a)!
Równanie prostej w postaci kierunkowej zapisane na podstawie wykresuZapisywanie równań w postaci kierunkowejRównanie w postaci kierunkowej zapisane na podstawie podanego nachylenia i punktuPostać kierunkowa prostej przechodzącej przez dwa określone punktyZadania z postacią kierunkową prostejPrzypomnienie równania prostej w postaci kierunkowej
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do postaci kierunkowejRównania w postaci kanonicznej i kierunkowejPrzypomnienie postaci kanonicznej równania prostej
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do równania liniowego w postaci ogólnejRysowanie wykresu równania liniowego: 5x+2y=20Zamiana z postaci kierunkowej na postać ogólnąPrzegląd postaci ogólnej
Ucz się sam(a)!
Wyznaczanie nachylenia prostej na podstawie jej równania Zapisywanie równań liniowych w każdej postaciPostacie równania liniowego - powtórzenie
Przetestuj swoje zrozumienie Równania i wykresy liniowe przy pomocy tych 17 pytań.

O tym dziale

Dowiedz się więcej o równaniach liniowych, które zawierają dwie zmienne, oraz tego jak można je przedstawić graficznie za pomocą prostych oraz za pomocą tabel wartości.