If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

II Kongres Kontynentalny

Po wybuchu wojny między Wielką Brytanią i jej amrykańskimi koloniami w 1775 roku, delegaci trzynastu kolonii spotkali się w Filadelfii, żeby ustalić strategię wojny i uzyskania niezależności.

Podsumowanie

  • Drugi Kongres Kontynentalny zebrał się w Filadelfii latem 1775 roku, krótko po rozpoczęciu wojny z Brytyjczykami. Został on poprzedzony przez Pierwszy Kongres Kontynentalny jesienią 1774 roku.
  • Kongres mianował George'a Washingtona dowódcą Armii Kontynentalnej i zezwolił na zwiększenie armii poprzez pobór.
  • 4 lipca 1776 r. Kongres wydał Deklarację Niepodległości, w której po raz pierwszy wyraził zamiar pełnego uniezależnienia się kolonii od kraju macierzystego.
  • Kongres mianował się centralną władzą rządzącą na mocy Artykułów Konfederacji, które obowiązywały do 1788 roku.

Walka w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych

W kwietniu 1775 roku, pod Lexington i Concord iw Massachusetts, wybuchła wojna między Wielką Brytanią a jej północnoamerykańskimi koloniami. Aby ukierunkować działania wojenne i rozpocząć debatę nad kształtem systemu rządowego, który miałby zastąpić brytyjskie rządy, delegaci wszystkich 13 kolonii zebrali się w Filadelfii latem 1775 roku.1
Najpilniejszą sprawą były działania wojenne. Nie były one zjednoczone, nie było też wielu przywódców, którzy mogliby potencjalnie dowodzić rozproszonymi siłami zbrojnymi - które w tym momencie składały się głównie z różnych lokalnych milicji. W czerwcu delegaci przegłosowali utworzenie armii z poboru i wyznaczyli Jerzego Waszyngtona do dowodzenia nową Armią Kontynentalną.2
Rembrandt Peale, Portret Jerzego Waszyngtona, ok. 1858 r. Image credit: The Athenaeum

Radykałowie i konserwatyści na II Kongresie Kontynentalnym

Na Kongresie reprezentowane były dwie główne grupy: konserwatyści - na czele z Johnem Jayem z Nowego Jorku i Johnem Dickinsonem z Pensylwanii - oraz radykałowie, którym przewodzili John Adams z Massachusetts i Thomas Jefferson z Wirginii.
Konserwatyści wciąż wierzyli, że pojednanie z Brytyjczykami jest możliwe i 5 lipca Kongres zaaprobował Olive Branch Petition(Petycja gałązki oliwnej), która stanowiła ostatnią próbę negocjacji i potwierdzała lojalność kolonii wobec Korony.
Następnego dnia, jednak, Kongres wydał Deklarację o przyczynach i konieczności podjęcia działań zbrojnych, która wyjaśniała i uzasadniała decyzję 13 kolonii o przystąpieniu do wojny. W ten sposób unieważniono petycję Gałązki Oliwnej, którą Brytyjczycy odrzucili. Choć idee konserwatystów nadal były dyskutowane na Kongresie, bitwy pod Lexington i Concord i następujące po nich oblężenie Bostonu popchnęły wielu delegatów do obozu radykałów.

Ogłoszenie niepodległości

Drugi Kongres Kontynentalny przejął normalne funkcje rządu, mianując ambasadorów, emitując papierową walutę, tworząc Armię Kontynentalną z poboru i mianując generałów, którzy mieli dowodzić armią. Uprawnienia Kongresu były jednak nadal bardzo ograniczone. Nie miał prawa do podnoszenia podatków, ani do regulowania handlu.
4 lipca 1776 roku Kongres podjął doniosły krok i wydał Deklarację Niepodległości.Chociaż delegaci byli częściowo motywowani koniecznością pozyskania zagranicznych sojuszników - zwłaszcza Francuzów - do pomocy w działaniach wojennych przeciwko Wielkiej Brytanii, wielu z nich zrozumiało również, że czas na negocjacje dobiegł końca. Nic poza pełną niepodległością nie będzie wystarczające. Thomas Jefferson stworzył pierwszy projekt deklaracji, który został następnie zredagowany przez innych delegatów, aby stworzyć ostateczną wersję, która została zatwierdzona 4 lipca.3
Robert Edge Pine, Kongres Głosujący za Niepodległością, ok. 1785 r., uzupełniony przez Edwarda Savage'a w 1790 r. Image credit: [Historical Society of Pennsylvania Collection(http://explorepahistory.com/displayimage.php?imgId=1-2-189)

Prowadzenie wojny i zawieranie pokoju

Podczas gdy delegaci starali się kierować wysiłkiem wojennym, patrzyli również w przyszłość, na koniec wojny i rząd, który zastąpi brytyjskie rządy. Jak powinien wyglądać ten rząd? Jakie byłyby jego obowiązki wobec obywateli, a co najważniejsze, jakie środki kontroli jego władzy można by wprowadzić, aby zapobiec powstaniu kolejnej formy tyranii?4
Po miesiącach zażartej debaty, 15 listopada 1777 roku Kongres przyjął artykuły konfederacji, które ustanowiły jednoizbową władzę ustawodawczą, która służyła jako władza rządząca nowo powstałym państwem do 1788 roku. Kongres Kontynentalny skutecznie przekształcił zbiór rozproszonych kolonii w kraj z funkcjonującym rządem centralnym, a artykuły konfederacji służyły jako konstytucja nowych Stanów Zjednoczonych - do 1789 roku.

Jak uważasz?

Jaka była Twoim zdaniem najważniejsza decyzja, którą podjął Drugi Kongres Kontynentalny?
Gdybyś był delegatem na Kongresie, jak sądzisz, byłbyś konserwatystą czy radykałem? Dlaczego?
Co wyjątkowo znaczącego było w Deklaracji Niepodległości?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.