Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 10: Praca, energia i moc

O tym dziale

"Energy" is a word that's used a lot. Here, you'll learn about how it's one of the most useful concepts in physics. Along the way, we'll talk about work, kinetic energy, potential energy, and conservation of energy.

Wykonujesz znacznie więcej pracy, niż mogłoby ci się wydawać (większość z niej wykonujesz za darmo). W tym rozdziale sformułujemy definicję pracy z punktu widzenia energii, dzięki czemu zyskamy nowe spojrzenie na pojęcie siły i na ruch.
Energia kinetyczna to energia. jaką posiada ciało ponieważ się porusza. Opowiemy Ci jak obliczyć energię kinetyczną i w jaki sposób związana jest ona z pracą.
Co to znaczy, że siła powszechnego ciążenia jest siłą potencjalną i jaki to ma związek z grawitacyjną energią potencjalną.
Co to jest moc i jak pojęcie to pomaga opisać tempo transferu energii.
Rozróżnianie tych dwóch rodzajów zderzeń jest niezwykle przydatne. Pokażemy różnicę między nimi oraz poprawny, matematyczny zapis obu zjawisk.