If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości o różniczkowaniu funkcji trygonometrycznych

Przypomnij sobie wiedzę na temat różniczkowania funkcji trygonometrycznych i wykorzystaj ją do rozwiązania kilku zadań.

Jak różniczkować funkcje trygonometryczne?

Najpierw musisz poznać pochodne podstawowych funkcji trygonometrycznych:
ddxsin(x)=cos(x)
ddxcos(x)=sin(x)
ddxtan(x)=sec2(x)=1cos2(x)
ddxcot(x)=csc2(x)=1sin2(x)
ddxsec(x)=sec(x)tan(x)=sin(x)cos2(x)
ddxcsc(x)=csc(x)cot(x)=cos(x)sin2(x)
Możesz też użyć pochodnych sinusa i cosinusa (wraz z regułą różniczkowania ilorazu) aby otrzymać pochodne reszty funkcji trygonometrycznych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o pochodnych funkcji trygonometrycznych? Obejrzyj ten film o sinusie i cosinusie, ten film o tangensie i cotangensie i ten film o secansie i cosecansie.

Ćwiczenie 1: sinus i cosinus

Zadanie 1.1
f(x)=2x3sin(x)
f(x)=

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Ćwiczenie 2: tangens, cotangens, secans i cosecans

Zadanie 2.1
Niech f(x)=tan(x).
Znajdź f(π6).
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.
Skoro już umiesz różniczkować podstawowe funkcje trygonometryczne, możesz zacząć różniczkować funkcje trygonometryczne. których argumentami są wielomiany. takie jak sec(3π2x).

Ćwiczenie 3: ogólne funkcje trygonometryczne

Zadanie 3.1
g(x)=sin(4x2+3x)
g(x)=?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.