w 5 klasie

Pierwsze kroki

Często spotykane ułamki zwykłe i ich dziesiętne odpowiedniki
Dowiedz się o często spotykanych ułamkach zwykłych i ich dziesiętnych odpowiednikach, takich jak 1 /2 = 0,5, 3/4 = 0,75 i 2/5 = 0,4.
Rozpocznij naukę