If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

pH, kwasy i zasady

Pojęcia kluczowe

PojęcieZnaczenie
pHMiara stężenia jonów wodorowych (H+) w roztworze
KwasRoztwór zawierający wyższe stężenie jonów wodorowych niż czysta woda
ZasadaRoztwór zawierający niższe stężenie jonów wodorowych niż czysta woda

Posługiwanie się skalą pH

Skala pH pozwala uszeregować roztwory pod względem zasadowości i kwasowości na podstawie stężeń jonów wodorowych (H+) i hydroksylowych (OH-). W czystej wodzie ich stężenia są jednakowe, co odpowiada pH równemu 7.
Wartość pH równa 7 oznacza, że roztwór ma odczyn obojętny i to do tej wartości porównywane są wszystkie substancje. Roztwory o pH niższym niż 7 mają odczyn kwaśny, a roztwory o pH wyższym niż 7 mają odczyn zasadowy.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  • Nie wszystkie kwasy są niebezpieczne. Kwasy kojarzą nam się z zagrożeniem, ale wiele substancji o odczynie kwasowym jest nie tylko użyteczna, ale i smaczna! Kwasami są na przykład sok pomarańczowy, czy kawa. Są jednak takie, od których należy trzymać się z daleka, jak kwas fluorowodorowy. Trzeba również pamiętać o tym, że mocne zasady również potrafią być bardzo niebezpieczne.
  • Niższe pH oznacza mocniejszy kwas, a wyższe pH mocniejszą zasadę. Skala pH potrafi być nieco myląca. Im niższa wartość pH, tym silniejszym kwasem jest dana substancja. Pomocnym może być zapamiętanie, że im dalej od odczynu obojętnego, tym silniejszy odczyn kwasowy lub zasadowy, zależnie od kierunku.
  • Kwasy i zasady mają znaczenie nie tylko w chemii. Choć najwięcej uczymy się o nich na lekcjach chemii, kwasy i zasady mają ogromne znaczenie dla organizmów żywych! Większość enzymów działa tylko w określonym zakresie pH. Na przykład pepsyna, enzym żołądkowy biorący udział w trawieniu białek, funkcjonuje tylko w bardzo niskim pH. Dlatego dla prawidłowego trawienia, bardzo ważnym jest zachowanie kwasowego środowiska żołądka.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.