Wywiady z przedsiębiorcami

Lekcje
Sal rozmawia z przedsiębiorcami
Richard Branson - Przewodniczący rady nadzorczej Virgin Group
Marc Ecko - Założyciel Ecko Unlimited
Philip Rosedale - Założyciel i Przewodniczący rady nadzorczej Second Life
Zach Kaplan - Prezes Zarządu Inventables
T.A. McCann - Założyciel i Prezes Zarządu Gist
Ben Milne - Prezes Zarządu Dwolla
Giles Shih - Przewodniczący i Prezes Zarządu BioResource International
Danny O'Neill - Przewodniczący The Roasterie
Lara Morgan - Założycielka Pacific Direct
Dave Smith - CEO i założyciel TekScape IT
Jason Christiansen - prezes & CEO Rigid Industries
Linda Jeschofnig - współzałożycielka Hands-On Labs
LaKeshia Grant - CEO & założycielka Virtual Enterprise Architects
Dave Gilboa & Neil Blumenthal - współzałożyciele & współprezesi Warby Parker
Calvin Carter - założyciel Bottle Rocket Apps
Beth Schmidt - założycielka Wishbone.org
Toby Rush - CEO & założyciel EyeVerify
O tym dziale
Osobiste doświadczenia i spostrzeżenia przedsiębiorców są podstawą tej serii rozmów, stworzonej przez Ewing Marion Kauffman Foundation i Khan Academy.