Postęp
Definicje podobieństwa
Wprowadzenie do podobieństwa trójkątów
Quiz
5 pytań
Rozwiązywanie zadań z trójkątami podobnymi
Twierdzenie o dwusiecznej kąta
Rozwiązywanie zadań dotyczących trójkątów podobnych i przystających
Rozwiązywanie zadań z trójkątami podobnymi i przystającymi
Test sprawdzający
10 pytań

Utwórz swój własny, indywidualny plan nauki

Wykonaj quiz aby określić, gdzie masz największy potencjał dla rozwoju. Zaproponujemy Ci lekcje, które dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom.
Określ, gdzie leżą Twoje obszary wzrostu w tych lekcjach
Przetestuj swoje zrozumienie Podobieństwo przy pomocy tych 10 pytań.
O tym dziale
Dowiedz się co to znaczy, że dwie figury są podobne, oraz jak określić czy są podobne, czy nie. Użyj tych pojęć do udowodnienia twierdzeń geometrycznych i rozwiązania zadań z wielokątami.