If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

The heliocentric model

Giving up control

To naturalne aby podczas obserwacji Słońce zakładać, że krąży ono wokół nas. Arystarch z Samos (ok. 310-230 P.n.e.), grecki astronom, pierwszy stwierdził, że Ziemia obraca się wokół własnej osi i obraca się wokół Słońca. W tamtych czasach było to niebezpieczne twierdzenie i nie mogło przeciagnąć na jego stronę zwolenników geocentrycznego modelu, przy którym obstawano przez ponad tysiąc lat.
Zdjęcie: Brit Cruise
In 1543, Nicolaus Copernicus (1473 – 1543) published “On the Revolutions of the Celestial Spheres”, in which he explained what many had suspected: that the sun is at the centre of the universe and we move around it along with all the other planets. This is called the Heliocentric Model.
Image of heliocentric model from Nicolaus Copernicus' "De revolutionibus orbium coelestium".
This theory resolved the issue of retrograde motion by arguing that these pretzel orbits were an illusion due to our vantage point. It is a perfect example of Occam’s razor: if you have two competing hypotheses, the one with the fewest assumptions should be selected. The simplest explanation tends to be correct. If you look closely you'll see his model correctly assumed the moon is orbiting around us. Notice how this explains the strange wandering motion of planets when observed from telescopes based on Earth.
It's the motion of the Earth relative to Mars which causes this wandering effect. The next simulation will allow you to explore both the geocentric vs. heliocentric models of our solar system. Have fun!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.