Od ekspresjonizmu do Pop-artu

dostępne 21 ćwiczeń

Pierwsze kroki

Sztuka XX wieku dla początkujących
Jeśli abstrakcyjna sztuka Cię intryguje, możesz zacząć tutaj.
Rozpocznij naukę